Vraag tuincentrum: onkruidbestrijding eigen terrein met middelen uit winkel?

5 weergavesRegelgeving

Vraag tuincentrum: wij gebruiken particulieren middelen uit onze winkel om verharding onkruidvrij te maken. Vallen wij dan onder het verbod?

0

Antwoord Minsterie I&M: deze tuincentra zijn bedrijven en daarmee valt hun terreinbeheer van verhardingen onder het verbod. Er wordt in het verbod geen onderscheid gemaakt tussen soorten (particulieren en professionele) middelen.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube