toepassing algenbestrijder op grafstenen

5 weergavesPraktisch

Mag na november 2017 op begraafplaatsen nog chemische algenbestrijding op de staande en liggende grafstenen en zerken toegepast worden? Wat wordt verstaan onder chemisch? Wat zijn toegelaten alternatieven?

0

Ja, het besluit betreft alleen gewasbeschermingsmiddelen, zoals onkruidbestrijdingsmiddelen. Algen mogen van grafstenen en zerken worden verwijderd, bij voorkeur zonder toevoegingsmiddelen, maar zo nodig ook met biociden.

Je bekijkt 1 van de 1 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube