toepassing algenbestrijder op grafstenen

3.61K viewsPraktisch

Mag na november 2017 op begraafplaatsen nog chemische algenbestrijding op de staande en liggende grafstenen en zerken toegepast worden? Wat wordt verstaan onder chemisch? Wat zijn toegelaten alternatieven?

0

Ja, het besluit betreft alleen gewasbeschermingsmiddelen, zoals onkruidbestrijdingsmiddelen. Algen mogen van grafstenen en zerken worden verwijderd, bij voorkeur zonder toevoegingsmiddelen, maar zo nodig ook met biociden.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube