toepassing algenbestrijder op grafstenen

5 weergavesPraktisch

Mag na november 2017 op begraafplaatsen nog chemische algenbestrijding op de staande en liggende grafstenen en zerken toegepast worden? Wat wordt verstaan onder chemisch? Wat zijn toegelaten alternatieven?

0

Ja, het besluit betreft alleen gewasbeschermingsmiddelen, zoals onkruidbestrijdingsmiddelen. Algen mogen van grafstenen en zerken worden verwijderd, bij voorkeur zonder toevoegingsmiddelen, maar zo nodig ook met biociden.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube