Is chemisch vernietigen van de graszode toegestaan bij renovatie van een sportveld ?

641 viewsRegelgeving

Een aannemer wil bij de renovatie van een sportveld (nieuw profiel, ontwatering, opnieuw inzaaien) de oude grasmat eerst chemisch behandelen alvorens deze mechanisch te bewerken en te verwijderen. Is dat toegestaan?

Answered question
0

Voor sportvelden geldt nu nog een uitzondering op het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Deze uitzondering is echter van toepassing op de bestrijding van een beperkt aantal onkruiden en plagen. Het doodspuiten van een sportgrasmat, pleksgewijs noch volvelds, is niet toegestaan.
De lijst met uitgezonderde soorten:

Posted new comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube