Is chemisch vernietigen van de graszode toegestaan bij renovatie van een sportveld ?

5 weergavesRegelgeving

Een aannemer wil bij de renovatie van een sportveld (nieuw profiel, ontwatering, opnieuw inzaaien) de oude grasmat eerst chemisch behandelen alvorens deze mechanisch te bewerken en te verwijderen. Is dat toegestaan?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 7 mei 2020
0

Voor sportvelden geldt nu nog een uitzondering op het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Deze uitzondering is echter van toepassing op de bestrijding van een beperkt aantal onkruiden en plagen. Het doodspuiten van een sportgrasmat, pleksgewijs noch volvelds, is niet toegestaan.
De lijst met uitgezonderde soorten:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Posted new comment 7 mei 2020
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube