Gebruik van middelen voor niet-professioneel gebruik t.b.v. onkruid- en mosbestrijding op tegelpaden rondom sportvelden?

5 weergavesRegelgeving

Mag een sportveldbeheerder (of eventuele medewerkers/vrijwilligers binnen zijn organisatie) toegelaten middelen bestemd voor niet-professioneel gebruik inzetten voor onkruid- en mosbestrijding op tegelpaden?

Mogen deze middelen (bestemd voor niet-professioneel gebruik) ook ingezet worden door een professional op tegelpaden rondom een speelveld?

0

Nee, een dergelijke medewerker of vrijwilliger is juridisch een ‘professioneel gebruiker’. Middelen die zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik, mogen niet worden gebruikt door professionele gebruikers. Het gaat immers over andersoortige middelen dan middelen die zijn toegelaten voor professioneel gebruik.

Je bekijkt 1 van de 1 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube