Gebruik van middelen voor niet-professioneel gebruik t.b.v. onkruid- en mosbestrijding op tegelpaden rondom sportvelden?

6 weergavesRegelgeving

Mag een sportveldbeheerder (of eventuele medewerkers/vrijwilligers binnen zijn organisatie) toegelaten middelen bestemd voor niet-professioneel gebruik inzetten voor onkruid- en mosbestrijding op tegelpaden?

Mogen deze middelen (bestemd voor niet-professioneel gebruik) ook ingezet worden door een professional op tegelpaden rondom een speelveld?

0

Nee, een dergelijke medewerker of vrijwilliger is juridisch een ‘professioneel gebruiker’. Middelen die zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik, mogen niet worden gebruikt door professionele gebruikers. Het gaat immers over andersoortige middelen dan middelen die zijn toegelaten voor professioneel gebruik.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube