Gebruik chloor, azijn en zout om onkruid te bestrijden

49 weergaves

Op de website van de overheid staat dat chloor, azijn en zout niet gebruikt mogen worden om onkruid te bestrijden.

Geldt dit voor zowel bedrijven als particulieren?

En waarom mogen deze stoffen niet gebruikt worden voor het reinigen en onkruidvrij maken van verhardingen?

Is het strafbaar om een van deze middelen te gebruiken om eigen terrein en/of een gemeentelijk stoep te reinigen?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 19 december 2018
0

Excuus voor de late reactie.
Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is van toepassing op alle professionele gebruikers buiten de land- en tuinbouw, en geldt dus ook voor medewerkers van gemeenten en door hen ingehuurde bedrijven. Op dit verbod is geen ontheffing mogelijk en er gelden slechts een beperkt aantal vrijstellingen.
Het gebruik van zout water of pekel tegen onkruid is niet vrijgesteld en is dus verboden.
U kunt meldingen over dit onderwerp indienen bij www.milieuklachten.nl of bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA): www.nvwa.nl/organisatie/contact/melden-en-vragen-voor-burgers-consumenten.

Het verbod geldt niet voor particulieren. Zij mogen dus nog gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Dat moeten dan wel middelen zijn die zijn beoordeeld en ‘toegelaten’. U kunt die informatie vinden op het etiket van het middel.
(De effecten van) het gebruik van zout water of pekel tegen onkruid is niet (door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beoordeeld of toegelaten. Dat gebruik is dus verboden. Daarvoor kan geen ‘vergunning’ worden verleend.
Een vergunning voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is overigens helemaal niet nodig. Er zijn tal van minder schadelijke alternatieven op de markt!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 19 december 2018
Je bekijkt 1 van de 4 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube