Gebruik chloor, azijn en zout om onkruid te bestrijden

48 weergaves

Op de website van de overheid staat dat chloor, azijn en zout niet gebruikt mogen worden om onkruid te bestrijden.

Geldt dit voor zowel bedrijven als particulieren?

En waarom mogen deze stoffen niet gebruikt worden voor het reinigen en onkruidvrij maken van verhardingen?

Is het strafbaar om een van deze middelen te gebruiken om eigen terrein en/of een gemeentelijk stoep te reinigen?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 19 december 2018
0

Excuus voor de late reactie.
Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is van toepassing op alle professionele gebruikers buiten de land- en tuinbouw, en geldt dus ook voor medewerkers van gemeenten en door hen ingehuurde bedrijven. Op dit verbod is geen ontheffing mogelijk en er gelden slechts een beperkt aantal vrijstellingen.
Het gebruik van zout water of pekel tegen onkruid is niet vrijgesteld en is dus verboden.
U kunt meldingen over dit onderwerp indienen bij www.milieuklachten.nl of bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA): www.nvwa.nl/organisatie/contact/melden-en-vragen-voor-burgers-consumenten.

Het verbod geldt niet voor particulieren. Zij mogen dus nog gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Dat moeten dan wel middelen zijn die zijn beoordeeld en ‘toegelaten’. U kunt die informatie vinden op het etiket van het middel.
(De effecten van) het gebruik van zout water of pekel tegen onkruid is niet (door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beoordeeld of toegelaten. Dat gebruik is dus verboden. Daarvoor kan geen ‘vergunning’ worden verleend.
Een vergunning voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is overigens helemaal niet nodig. Er zijn tal van minder schadelijke alternatieven op de markt!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 19 december 2018
0

@Ministerie Beste meneer mevrouw, ik wil onkruid bestrijden met zoutwater/pekel vacuümzout. de gemeente Burum doet dit ook op deze manier, er is onkruid zout/steenzout te koop in de winkel om onkruid te verwijderen.
de overheid strooit 11000000 kilo in 1 weekend op de weg.
Waarom kan ik hier dan geen vergunning voor krijgen.
Met vriendelijke groet
Rob

rob van alem Answered question 5 juni 2018
0

@Ministerie Beste meneer mevrouw, ik wil onkruid bestrijden met zoutwater/pekel. de gemeente Burum doet dit ook op deze manier, er is onkruid zout/steenzout te koop in de winkel om onkruid te verwijderen.
waarom kan ik hier dan geen vergunning voor krijgen>
Met vriendelijke groet
Rob

rob van alem Answered question 5 juni 2018
0

Middelen voor het bestrijden van onkruid mogen slechts worden gebruikt als deze zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De huishoudmiddelen azijnzuur en chloor(bleekloog, werkzame stof natriumhypochloriet) en keukenzout zijn niet toegelaten voor bestrijding van onkruid. Het gebruik van deze middelen voor dat doel is voor zowel professionele gebruikers als particulieren verboden.
Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op particulieren. Zoals hiervoor beschreven moet dan wel gebruik worden gemaakt van middelen die hiervoor zijn toegelaten.

Tot slot, meer informatie over niet chemische bestrijding van onkruid kunt u vinden op:

Gemeente & openbare ruimte

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube