Nieuwe teelttips voor maïs

Groenbemester in de knel? Of nu een goede start van seizoen 2013?!

De snijmaïsoogst is begonnen en daarmee ook de start van het zaaien van de groenbemester. Als uw planning het toelaat, laat dan geen dag verloren gaan. Het gaat er voor u om zoveel mogelijk Effectieve Organische Stof te produceren, die daarbij tevens stikstof bindt. Dus veel massa = veel bovengrondse delen = veel wortel massa = voldoende planten = voldoende zaaizaad.

Een goed ontwikkelde groenbemester levert u geld op!

Kosten en baten mais groenbemester

Overige voordelen op een rijtje

 • tijdens de groei geen verslemping van de grond
 • goede groenbemesters onder drukken de onkruid groei
 • bodemvruchtbaarheid op peil houden of verbeteren door toevoegen organische stof
  • meer organische stof =
   • meer buffering gewasbeschermingsmiddelen
   • vasthouden voedingsmineralen
   • meer vochtvasthoudend vermoge = minder beregenen
   • betere bewerkbaarheid van de grond
   • meer stikstoflevering = 25 tot 40 kg N
  • => hogere opbrengst van het hoofdgewas en schoner grond- en oppervlaktewater door verminderde uitspoeling!
 • kunnen worden ingezet voor specifieke aaltjes bestrijding
 • leveren een bijdrage aan biodiversiteit en verbetering bodemleven

Succes met zaaien.

Dit bericht is geplaatst in Teelttips. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.