Suikerbiet

Resultaat 2014

In Budel, Macharen en Vessem is de milieubelasting suikerbiet gestegen in 2014 en komt daarbij net boven de uitspoelingsnorm van 500 mbp. In Nuland en Lith is de milieubelasting juist iets gedaald tot onder de norm. In Helvoirt en Helmond werd dit jaar geen suikerbiet geteeld.
De hogere milieubelasting van dit jaar komt door extra onkruidbespuitingen die zijn uitgevoerd. Dit is te wijten aan de zeer zachte winter en het vroege voorjaar. Hierdoor zijn extra herbiciden nodig geweest om onkruiden, vooral melden te bestrijden. Het gewas werd vroeg gezaaid en bleef lang open. Ook hierdoor kreeg onkruid meer kans. Schoffelen doen bedrijven alleen vlak voor het sluiten van het gewas. Schoffelen in een te open gewas is lastig, want dan moet je in de rij toch blijven spuiten (tussen de rijen is schoffelen veel makkelijker dan in de rij). Daarom kiezen zeker grote bedrijven daar niet voor.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) in suikerbieten in de grondwaterbeschermingsgebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) in suikerbieten in de grondwaterbeschermingsgebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

Reacties zijn gesloten.