Mais

Resultaat 2014

Alle gebieden blijven voor mais ook in 2014 ruim onder de 500 mbp. Helvoirt scoort in 2014 0 mbp, het betreft hier alleen biologisch areaal. De punten in Waalwijk en Roosendaal liggen wat hoger dan in de overige gebieden. Dit komt door het gebruik van het herbicide Akris (w.s dimethenamide-P, terbuthylazine) in de mix van de loonwerkers. Het Schoon Water advies om terbuthylazine alleen in te zetten op percelen waar problemen zijn met ooievaarsbek is goed opgevolgd.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) in mais in de grondwater-beschermingsgebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) in mais in de grondwater-beschermingsgebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

 

Reacties zijn gesloten.