Granen & Gras

Granen

Resultaat 2014
In 2014 zijn er in Budel, Macharen, Lith en Waalwijk granen geteeld, voornamelijk wintertarwe. Alleen in Lith kwam de belasting voor het grondwater daarbij boven de somnorm uit (namelijk op 593 mbp/ha). In Macharen bleef de belasting net onder de norm, maar steeg wel sterk. De stijging in Lith en Macharen is voornamelijk te wijten aan het gebruik van mcpa tegen wortelonkruiden.

Gras

Resultaat 2014
Voor gras zitten bijna alle gebieden onder de uitspoelingsnorm. Alleen in Helmond niet, de milieubelasting grondwater is 722 punten. Het gaat hier om twee veehouders die het spuitwerk geheel over laten aan een loonwerker. Net als in voorgaande jaren heeft deze mcpa ingezet tegen onkruiden op 7 ha weiden waar vee loopt. Aankomend jaar zullen we nogmaals met de loonwerker kijken of met minder mcpa kan worden gewerkt.

Reacties zijn gesloten.