Boomteelt

Resultaat 2014

De boomteelt in Nuland, Vessem en Waalwijk blijft onder de uitspoelingsnorm. Budel zit met 540 mbp net boven de norm.
In Waalwijk is de milieubelasting in 2014 flink gedaald. Dit komt vooral doordat boomkwekers geen mcpa hebben ingezet.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) in boomteelt in de grondwaterbeschermingsgebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) in boomteelt in de grondwaterbeschermingsgebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

(Wortel) onkruiden
Het verschil in milieubelasting tussen de gebieden, individuele telers en over de laatste jaren is voornamelijk veroorzaakt door bespuitingen met groeistoffen – MCPA, Mega 2,4-D (w.s. 2,4 D) en Duplosan MCPP (w.s. mecoprop) – tegen wortelonkruiden. Vooral de paar bespuitingen in het najaar, wanneer het uitspoelingsgevaar groot is, dragen fors bij aan de totale belasting voor het grondwater: 1 bespuiting met Duplosan MCPP in het najaar kan 15.000 mbp/ha opleveren!
Bedrijven die veel werken met ‘vreemde’ (gehuurde) grond hebben hier vaak meer last van: de grond is dan door de vorige gebruiker niet netjes achtergelaten.
Wortelonkruiden zijn in de boomteelt nauwelijks mechanisch te bestrijden. Alleen bij nieuwe aanplant zou dit kunnen met de Kvik-up.
Voor andere onkruiden komt mechanische bestrijding wel steeds meer in beeld. Andere Schoon Water-methoden om met een lage belasting voor het grondwater onkruiden aan te pakken zijn: het uitvoeren van een effectieve winterbespuiting met Kerb Flo (w.s. propyzamide); pleksgewijs spuiten met RoundUp (w.s. glyfosaat); spuiten volgens een Laag Dosering Systeem (een bespuiting met lagere dosering uitvoeren die dan alleen op percelen met overblijvend onkruid herhaald wordt).

Resultaten per gebied
In Waalwijk is het dit jaar gelukt het onkruid te bestrijden zonder inzet van MCPA. Er is ook veel minder Basta (w.s. glufosinaat ammonium) ingezet. De overgebleven milieubelasting voor het grondwater is veroorzaakt door onkruidbestrijdingen met Mega 2,4 D (w.s. 2,4 D) en Duplosan MCPP (w.s. mecoprop).
De teler (coniferen en taxus) in Vessem en de teler in Nuland (vaste planten) scoren goed omdat ze geen MCPA, 2,4-D of mecoprop in hoefden te zetten in de onkruidbestrijding. Mechanische onkruidbestrijding vulden ze aan met enkele bespuitingen glyfosaat of, Butisan S (w.s metazachloor) en lage dosering Finale (w.s. glufosinaat-ammonium).
In Budel is de kleine overschrijding van de uitspoelingsnorm te wijten aan een bespuiting met MCPA in coniferen en najaarstoepassingen met Basta in conifeer en buxus en Finale in eik/beuk.

Reacties zijn gesloten.