Asperge

Resultaat 2014

De milieubelasting in asperge ligt in 2014 tussen 1.500 en 2.500 mbp. Dat is nog steeds een forse overschrijding van de uitspoelingsnorm. In Helvoirt en Vessem bleef de belasting op hetzelfde niveau als in 2013. In Budel is de belasting voor het grondwater gestegen, in Nuland gedaald tot op het niveau van 2012.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) in asperge in de grondwater-beschermingsgebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

Gemiddelde milieubelasting van grondwater (mbp/ha) in asperge in de grondwater-beschermingsgebieden tussen 2000 en 2014. De horizontale lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

Herbiciden
Hoge milieubelasting wordt met name veroorzaakt door de inzet van onkruidbestrijdingsmiddel Lentagran (w.s pyridaat) tegen melden, zwarte nachtschade en knopkruid. In mindere mate dragen ook de inzet van herbiciden Centium (w.s. clomazone) en Fusilade Max (w.s. fluazifop-P-butylen) en fungicide maneb bij aan de hoge score.
In Budel zijn deze stoffen in 2014 vaker ingezet dan in 2013, in Nuland is het gebruik weer wat gedaald ten opzichte van vorig jaar. In Vessem is het gebruik de afgelopen twee jaar gestegen: de teler heeft zijn bedrijf moeten verkleinen en werk buiten de landbouw gevonden. De loonwerker die nu de gewasbescherming doet, speelt op safe: standaard toevoegen van Lentagran.
In de aspergeteelt werd de onkruidbestrijding bemoeilijkt door de koude, vochtige maand augustus. Mechanische onkruidbestrijding heeft dan minder effect en het is ook lastig goed spuitweer te vinden. De totaalscore lijkt er weinig door te zijn beïnvloed.

Fungiciden
De inzet van fungicide Kenbyo (w.s kresoxim-methyl) lijkt op zijn retour: de stof wordt nu veel minder gebruikt dan in voorgaande jaren. Dat is goed nieuws, want de stof heeft een hoog uitspoelingsrisico en wordt regelmatig in normoverschrijdende concentraties in oppervlaktewater aangetroffen. Verder zijn er geen bespuitingen meer uitgevoerd in het najaar, waardoor het risico op uitspoeling is verkleind.

Vooruitblik
Interessant is het flinke verschil in milieubelasting per hectare tussen de telers onderling. Die varieert van 668 tot 3.586 mbp. Ook daaruit blijkt dat de grootste uitdaging én kans voor de aspergetelers om hun hoge milieubelasting aan te pakken, ligt bij de onkruidbestrijding.
Aspergetelers gaan daarom in 2015 aan de slag met blijvende aandacht voor mechanische onkruidbestrijding. Ook start een proef met een afdekkende coating (Greenprotect) en een laagje compost tegen onkruiden. Hiermee worden onkruiden op de rug voorkomen, terwijl onkruid tussen de ruggen mechanisch wordt bestreden.

 

Reacties zijn gesloten.