Resultaten Gemeenten

Resultaten 2014

Beheer binnen Grondwaterbeschermingsgebieden
Sinds twee jaar zijn Laarbeek, Bergeijk en Baarle Nassau – op eigen initiatief – ook Schoon Water gemeenten. Zij zijn dit jaar voor het eerst meegenomen in de rapportage. Het totaal aantal gemeenten is daarmee gestegen van 16 naar 19. Bergeijk heeft een kwetsbaar grondwaterbeschermingsgebied binnen de gemeente, Laarbeek alleen een boringvrije zone (minder kwetsbare winning) en Baarle Nassau heeft geen winning.
Van de 17 gemeenten met een grondwaterbeschermingsgebied werken er 12 gemeenten zonder bestrijdingsmiddelen in dit gebied, zowel op verhardingen, in openbaar groen als op sportvelden (waar van toepassing), zie tabel 9.1. Op verhardingen werken zelfs 16 van deze gemeenten chemievrij in grondwaterbeschermingsgebieden, alleen Roosendaal[1] gebruikt middelen. Veldhoven, Maasdonk en Cranendonck zijn vorig jaar (2013) overgestapt naar chemievrij beheer. In het openbaar groen werken alle 17 gemeenten chemievrij in grondwaterbeschermingsgebieden. Op sportvelden ligt nog een grote uitdaging, chemievrij beheren van sportvelden is nog lang niet gangbaar. Desondanks hebben volgens onze informatie 7 van de 17 gemeenten in 2014 geen chemie gebruikt op sportvelden in de grondwaterbeschermingsgebieden. Bij sommige gemeenten wordt het onderhoud van de sportaccommodatie uitgevoerd door een externe aannemer. Deze aannemer is soms in dienst van de sportclub en dan heeft de gemeente hier geen zeggenschap over.

Onkruidbestrijdingsmethoden binnen de grondwaterbeschermingsgebieden op verhardingen, openbaar groen en op sportvelden in de gemeente in 2014. Baarle-Nassau en Laarbeek bezitten geen grondwaterbeschermingsgebied en zijn daarom niet weergegeven in deze tabel.

Tabel 9.1 Onkruidbestrijdingsmethoden binnen de grondwaterbeschermingsgebieden op verhardingen, openbaar groen en op sportvelden in de gemeente in 2014. Baarle-Nassau en Laarbeek bezitten geen grondwaterbeschermingsgebied en zijn daarom niet weergegeven in deze tabel.

[1] Roosendaal heeft ruim 8800 liter Ultima toegepast. Middelen als Ultima en Cito zijn in deze rapportage beschouwd als chemische middelen.

Beheer buiten grondwaterbeschermingsgebieden
Buiten de grondwaterbeschermingsgebieden wordt vaker chemie gebruikt dan binnen het gebied, zie tabel 9.2.  De belangrijkste reden is het waterbelang binnen de gebieden dat door de gemeenten is onderschreven. Dit sluit aan bij het primaire Schoon Water doel, chemievrij binnen de gebieden. Nog niet alle gemeenten hebben de chemievrije aanpak uitgebreid naar alle verhardingen binnen de gemeentegrenzen. Van de 19 gemeenten gebruiken 8 gemeenten nog chemie op verharding en/of in het openbaar groen. Op sportvelden hebben 5 gemeenten buiten hun grondwaterbeschermingsgebieden geen chemie gebruikt. Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden zijn het er 7, dus meer. ’s Hertogenbosch, Baarle-Nassau en Waalwijk gebruiken incidenteel bestrijdingsmiddelen maar dat blijft dan beperkt tot de norm van certificaat Zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Dus voor bijvoorbeeld bestrijding van Japanse Duizendknoop (invasieve exoot), eikenprocessierups, onkruid op zeer moeilijk te bereiken plekken of i.v.m. veiligheid.

Tabel 9.2Onkruidbestrijdingsmethoden buiten de grondwaterbeschermingsgebieden op verhardingen, openbaar groen en op sportvelden in de gemeente in 2014.

Tabel 9.2 Onkruidbestrijdingsmethoden buiten de grondwaterbeschermingsgebieden op verhardingen, openbaar groen en op sportvelden in de gemeente in 2014.

Reacties zijn gesloten.