Eco Consult

Een adviesbureau bestaande uit specialisten met jarenlange ervaring in het ontwikkelen van het beleid ten aanzien van inrichting en beheer van de openbare ruimte, vooral bij gemeenten, provincies en waterschappen. Speerpunten binnen het werkveld zijn groen, milieu en management. Het bureau beschikt over uitgebreide inhoudelijke kennis van groen, natuur en landschap en tevens van de hieraan gerelateerde milieuaspecten. Eco Consult adviseert, onderzoekt en ondersteunt. Een breed werkterrein van relaties tussen planten, dieren, mensen en hun natuurlijke en gebouwde omgeving. Onze werkzaamheden bestrijken het traject van onderzoek, beleid, planvorming, inrichting, beheer en monitoring. Wij leveren maatwerk met visie en zijn gericht op praktisch werkbare oplossingen. Ook helpt Eco Consult mee om organisaties af te stemmen op hun taakvelden.

Het bureau stelt zich onafhankelijk en objectief op. De combinatie van een brede visie en praktische kennis staat borg voor degelijk onderbouwde adviezen, realistische plannen en een mensgerichte zakelijke aanpak van organisatievraagstukken.

Eco Consult werd opgericht op 1 januari 1997 en is gevestigd in Dieren (GLD). Bij het bureau werken 7 vaste medewerkers en daarnaast medewerkers op projectbasis.

Klik hier om de website van Eco Consult te bezoeken

Reacties zijn gesloten.