Brabantse waterschappen

Waterschappen doen mee in Schoon Water

De waterschappen hebben als taak om het oppervlaktewater schoon te houden. Waterschappen spreken daarom gebruikers van bestrijdingsmiddelen aan om beken en sloten zo min mogelijk te vervuilen. Het belang van schoon oppervlaktewater is in de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden beperkt, maar wel groot genoeg voor de waterschappen om in het project Schoon Water mee te doen. Minstens zo belangrijk is dat we dat in het Schoon Water project samen doen. Het project stimuleert innovatie, zorgt voor kennis opbouw en contacten met samenwerkingspartners en met doelgroepen. Dit benutten de waterschappen in de aanpak buiten de grondwaterbeschermingsgebieden. Samen sterker voor en door schoon water.

https://www.aaenmaas.nl/

https://www.brabantsedelta.nl/

https://www.dommel.nl/

Reacties zijn gesloten.