Zijn er gemeenten die bij verhuur van gronden aan sportverenigingen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen hebben uitgesloten?

6 weergavesRegelgeving

Volgens de huidige regelgeving is gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportterreinen toegestaan. Dit biedt gemeenten nog altijd de mogelijkheid om het gebruik te verbieden als het gronden zijn die niet in eigendom zijn van de verenigingen maar van de gemeenten. Welke gemeenten verbieden dat en op welke wijze is dat vastgelegd?

0

Antwoord ministerie IenM: het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op sportterreinen. In een Green Deal zijn afspraken gemaakt over de afbouw van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportterreinen. Partners in deze Green Deal zijn o.m. de Vereniging Sport en Gemeente. De eigenaar van een sportterrein, bijvoorbeeld een gemeente, is echter gerechtigd via private afspraken eigen maatregelen te treffen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Afspraken daarover kunnen in de huur- of pachtovereenkomst worden vastgelegd.  Bij het ministerie IenM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Sport en Gemeente zijn daar geen voorbeelden van bekend. Wel zijn er lokale projecten, zoals Schoon Water Brabant, die inhouden dat bij aangesloten gemeenten het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (o.a. op sportterreinen) is beëindigd.

0

Antwoord ministerie IenM: de vraag is uitgezet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Het antwoord kan in de vakantieperiode langer op zich laten wachten.

0

Op sportvelden (speelveld) is het inderdaad nog toegestaan. Niet op de verharding, en vanaf november 2017 ook niet in het groen. Schoon Water is niet bekend met gemeenten die chemievrij beheer voorschrijven aan sportclubs die gronden/ sportcomplex van de gemeenten pachten/huren. Het klinkt wel als interessante optie. Succes, en we worden graag op de hoogte gehouden gemeente Leusden.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube