Welke mogelijkheden heeft een manege/paardenhouderij om onkruid van het erf te verwijderen?

2.81K viewsPraktisch
0

Zolang er niet bedrijfsmatig paarden worden gehouden, dus niet er mee wordt gefokt of in groten getale gehouden, valt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder particulier gebruik, wat is toegestaan. In alle andere gevallen geldt het verbod en is professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op alle terreinen van paardenhouderijen en maneges inclusief de weides niet toegestaan.

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube