Waarom nieuwe toelating voor onkruidbestrijdingsmiddelen Neu 1170 H EC/AF?

8 weergavesRegelgeving

Waarom zijn de middelen Neu 1170 H EC/AF onlangs toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel op verhardingen, terwijl er al enkele jaren een verbod is op het gebruik?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 18 april 2019
0

Bij de toelating van een gewasbeschermingsmiddel voor verkoop en gebruik in Nederland beoordeelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of het – bij juist gebruik – veilig is voor mens, dier en milieu. Aanvullend kan de overheid in wet- en regelgeving beperkingen aan het gebruik stellen, zoals het verbod op het professioneel gebruik buiten de land- en tuinbouw.
De middelen Neu 1170, met als werkzame stof nonaanzuur, zijn er in de varianten H EC (amateur), AF en H EC (professional use). Het verbod geldt niet voor particulieren, deze mogen de middelen Neu 1170 H EC (amateur) en Neu 1170 AF gebruiken tegen mos en alg op open, half open en dichte verhardingen.
Professionele gebruikers mogen het middel Neu 1170 H EC (professional use) uitsluitend en alleen gebruiken, tegen onkruid, mos en alg op open en half open verhardingen, in die situaties waar uitzonderingen op het verbod van toepassing zijn.”

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 18 april 2019
Je bekijkt 1 van de 1 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube