Waarom is de de lijst met uitzonderingen zo lang?

3.95K views

Voor een deel van de lijst zijn er al goede chemievrije bestrijdingsmethoden.

Unselected an answer
0

In de toelichting van de ‘Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ is de redeneerlijn voor het vaststellen van de uitzonderingen weergegeven.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55089.html

Unselected an answer
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube