VVE en gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

5 weergaves

Een Vereniging Van Eigenaren (VVE = een rechtspersoon) van een appartementencomplex wil chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken om zowel de gemeentelijke stoep als het eigen terrein onkruidvrij te maken.

Uitvoering door 1 van de leden, in opdracht van de VVE (er wordt dus geen extern bedrijf ingeschakeld). Het bestrijdingsmiddel wordt betaald door de VVE. Is dit toegestaan?

En is het voor een individueel lid (op eigen initiatief) toegestaan om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken om de gemeentelijke stoep onkruid vrij te maken?

0

Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op particulieren. Deze vrijstelling is niet beperkt tot een bepaald type terrein maar geldt algemeen. Het is een particulier dus toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in de eigen tuin maar ook, mits onbezoldigd, op het terrein van andere particulieren zoals een appartementencomplex of in de openbare ruimte. Het moeten dan wel middelen zijn die zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik.

Tot slot, meer informatie over niet chemische bestrijding van onkruid kunt u vinden op:
https://www.onkruidvergaat.nl/gemeente-en-openbare-ruimte

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube