Vraag van gemeente over glyfosaat

5 weergavesRegelgeving

Eén van de leden stelde de VNG de volgende vraag:

In een nieuwsbericht van RTL is gemeld dat op Europees niveau het weer is toegestaan om glyfosaat te verspreiden.
Op 30 maart is er echter een wet in werking getreden waarin staat dat deze verspreiding niet meer op verharding mag plaatsvinden in openbare ruimten.

Het bestuur van de gemeente is nu van mening dat dit bericht van RTL inhoudt dat de nationale wet nu komt te vervallen omdat Nederland heeft ingestemd met de Europese regel.

Klopt dit? Komt de wet inderdaad te vervallen?

0

Antwoord ministerie IenM: op 31 maart is in Nederland regelgeving in werking getreden waardoor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is verboden. Dit verbod geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen en staat geheel los van de recente ontwikkelingen rondom de lopende Europese procedure waarmee de werkzame stof glyfosaat wordt herbeoordeeld. Deze Europese herbeoordeling is nodig omdat goedkeuringen zijn gebonden aan termijnen en de termijn voor glyfosaat eind juni 2016 afloopt.

Je bekijkt 1 van de 1 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube