Vraag groenvoorziener: ontheffing nodig voor onkruidbeheer terrein met brandgevaarlijke onderdelen?

5 weergavesRegelgeving

Onze groenvoorzieningsbedrijf heeft begin dit jaar aangegeven dat zij geen chemische onkruidbestrijding meer mogen toepassen bij ons op het terrein. Nu hebben wij op ons terrein brandbare (gassen, alcohol etc) onderdelen staan. Onkruid bestrijden met hete lucht of stalen borstels (waar vonken vanaf kunnen komen) is niet aan te raden

Vraag is:
Moeten wij een ontheffing aanvragen voor ons terrein om te zorgen dat er nog steeds chemisch onkruid bestreden kan worden? Zo ja, hoe en waar kunnen we dit doen. Zo nee, hoe kunnen wij richting onze groenvoorzieningsbedrijf aantonen dat chemisch onkruid bestrijden nog steeds is toegestaan?

0

Op locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan, is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen niet verboden. Hiervoor is in de regelgeving een uitzondering geformuleerd, waar gebruik van mag worden gemaakt zonder daarvoor een ontheffing aan te vragen. Wel moet kunnen worden aangetoond dat op de betreffende locatie open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld omdat dit is opgenomen in een vergunning of in algemene regels die gelden voor de locatie.

Je bekijkt 1 van de 1 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube