Vraag groenvoorziener: hoe Atex-zones (ontploffing/brandgevaar) beheren?

5 weergavesRegelgeving

a.Industrie bedrijven met Atex zones:
Concreet:  Huidige wetgeving op verharding chemische bestrijding toegestaan in de gevaarlijke zones/Atex (ontploffing/brandgevaar). Ik neem aan dat dit voor de komende jaren van kracht blijft.
b. Hoe is het na oktober 2017 geregeld met de inzet van chemische onkruidbestrijding in de beplanting in deze zogeheten Atex zones?
c. Rondom deze industriebedrijven staan veelal hekwerken met daaronder een strook braakliggende grond omdat bijvoorbeeld het maaien van het gras tegen en onder het hekwerk beschadigingen tot gevolg hebben aan zowel het hekwerk als aan de machines waarmee gewerkt wordt. Deze hekwerken dienen volledig vrij van begroeiingen te blijven t.a.v. veiligheid, bewaking, ongedierte en transparantie van deze gebieden.  Hoe kijkt de wetgever hier tegenaan? Wat mag er wel en wat mag er niet na oktober 2017? Wat zijn de uitzonderingen?

0

Op locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan, is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op zowel verhardingen als niet-verhardingen zoals beplantingszones niet verboden. Hiervoor is in de regelgeving een uitzondering geformuleerd, waar gebruik van mag worden gemaakt zonder daarvoor een ontheffing aan te vragen. Wel moet kunnen worden aangetoond dat op de betreffende locatie open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld omdat dit is opgenomen in een vergunning of in algemene regels die gelden voor de locatie.
Als op de strook aanliggend de hekwerken rondom deze bedrijfsterreinen géén aantoonbaar verbod op het gebruik van open vuur of draaiende motoren van toepassing is, dan is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op deze strook niet toegestaan. Er zijn niet-chemische technieken beschikbaar om ook dicht tegen deze hekwerken aan het onkruid te verwijderen.

Je bekijkt 1 van de 1 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube