Vraag groenvoorziener: Green-Deal recreatiebedrijven -> verbod in beplanting?

5 weergavesRegelgeving

Hoe ga ik om met de onkruidbestrijding in beplanting op vakantieparken/recreatieparken t.a.v. de Green-Deal? Zoals ik de Green-Deal interpreteer is het zo dat ik tot 2020 chemische onkruidbestrijding mag toepassen in de beplanting (en feitelijk ook op verharding). Blijft deze Green-Deal van kracht ook na de wetswijziging die op handen is na oktober 2017?

0

Per 1 november 2017 is het professionele gebruikers buiten de land- en tuinbouwsector niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Dit verbod geldt niet op de volgende –  niet door de overheid beheerde –   recreatieterreinen: bungalowterreinen, groepsaccommodaties, campingterreinen en jachthavens (maar geen aanlegsteigers in of nabij het oppervlaktewater). Deze uitzondering betreft zowel verhardingen als de overige terreinen zoals beplanting. U mag daar dus ook ná deze datum gewasbeschermingsmiddelen toepassen.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube