Vraag bedrijf: wijzigingen Barometer Duurzaam Terreinbeheer?

3.37K viewsRegelgeving

Vraag bedrijf: wij hebben een medaille (red: niveau brons, zilver of goud) Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Wat wijzigt er nu voor ons, door de nieuwe wetgeving?

0

Antwoord SMK (Stichting Milieukeur): het besluit van de Staatssecretaris is aanleiding voor aanscherping van de BDT (Barometer Duurzaam Terreinbeheer). Niveau Brons en Toepassing Glyfosaat vervallen. Niveau Zilver wordt aangevuld en niveau Goud blijft bestaan. De aangepaste BDT gaat met terugwerkende kracht in per 31 maart 2016. Meer info over BDT en de wijzigingen: www.barometerduurzaamterreinbeheer.nl/195/m/nieuws/361/details.html

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube