Vraag anonymus: zijn grindkoffers onder hoogspanningsmasten halfverharding?

4.01K viewsRegelgeving

Onder hoogspanningsmasten kunnen grindkoffers worden toegepast die niet zijn bedoeld als verharding maar als afsluiting. Moeten deze grindkoffers worden beschouwd als halfverharding of als groenvak?

0

Het verbod is van toepassingen op verhardingen. Dit zijn niet alleen stenen verhardingen; ook verhardingen met andere materialen die zijn aangelegd voor een betere verplaatsing van mens of vervoermiddel vallen hieronder, zoals verblijfplaatsen of paden van schelpen, verharde (gefabriceerde) klei of steenslag (grind). Op een ondergrond van grind is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daarom niet toegestaan.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube