Toezicht op ongeoorloofd gebruik glyfosaat

5 weergavesRegelgeving

Bij NVWA is behoorlijk bezuinigd de laatste jaren, ik zou graag willen weten hoe intensief gehandhaafd gaat worden en op welke wijze dit gaat gebeuren, nu glyfosaathoudende middelen nog gewoon in de supermarkt te koop zijn.

0

Antwoord ministerie IenM: het op 31 maart 2016 ingestelde verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, glyfosaat incluis, op verhardingen geldt alleen voor professionele gebruikers. Particulieren mogen deze middelen blijven gebruiken, mits deze – volgens het etiket – zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik. Het is dus toegestaan deze middelen ter verkoop aan te bieden.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube