Moet voor bedrijven waar i.v.m. veiligheid (brandgevaar) de uitzondering op het verbod van toepassing is een ontheffing aangevraagd worden?

5 weergavesRegelgeving
0 reacties

Op bedrijfsterreinen waar brandveiligheid van groot belang is mag op de verharding nog met Round-up gespoten worden. Moet voor deze terreinen een ontheffing aangevraagd worden en zo ja, waar moet dat gedaan worden?

0

Antwoord ministerie IenM: op locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan, is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen niet verboden. Hiervoor is in de regelgeving een uitzondering geformuleerd, waar gebruik van mag worden gemaakt zonder daarvoor een ontheffing aan te vragen. Wel moet kunnen worden aangetoond dat op de betreffende locatie open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld omdat dit is opgenomen in een vergunning of in algemene regels die gelden voor de locatie.

Je bekijkt 1 van de 2 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube