Moet voor bedrijven waar i.v.m. veiligheid (brandgevaar) de uitzondering op het verbod van toepassing is een ontheffing aangevraagd worden?

3.43K viewsRegelgeving

Op bedrijfsterreinen waar brandveiligheid van groot belang is mag op de verharding nog met Round-up gespoten worden. Moet voor deze terreinen een ontheffing aangevraagd worden en zo ja, waar moet dat gedaan worden?

0

Antwoord ministerie IenM: de vraag zal worden afgestemd met andere instanties. Het antwoord kan in de vakantieperiode langer op zich laten wachten.

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube