Moet voor bedrijven waar i.v.m. veiligheid (brandgevaar) de uitzondering op het verbod van toepassing is een ontheffing aangevraagd worden?

5 weergavesRegelgeving
0 reacties

Op bedrijfsterreinen waar brandveiligheid van groot belang is mag op de verharding nog met Round-up gespoten worden. Moet voor deze terreinen een ontheffing aangevraagd worden en zo ja, waar moet dat gedaan worden?

0

Antwoord ministerie IenM: de vraag zal worden afgestemd met andere instanties. Het antwoord kan in de vakantieperiode langer op zich laten wachten.

Je bekijkt 1 van de 2 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube