Mag strooizout gebruikt worden?

7 weergaves

Ik heb begrepen dat zout niet zomaar gebruikt mag worden als onkruidbestrijdingsmiddel, omdat het geen toelatingsnummer heeft. Mag er in 2018 op proef strooizout op glooiingen worden toegepast?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 18 mei 2018
0

Keukenzout en strooizout zijn inzake de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) nr. 1107/2009 niet toegelaten voor de bestrijding van onkruid. Er kan daarom geen ontheffing worden aangevraagd voor het uitvoeren van proeven voor ontwikkelingsdoeleinden of anderszins. Het verbod voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw geldt ook voor deze proef.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 18 mei 2018
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube