Mag spoorlijn chemisch bestreden worden? Vraag groenvoorziener.

3.34K viewsRegelgeving

Wij worden al jarenlang gevraagd door een treinmaatschappij om voor hun te spuiten tegen onkruiden.
De vraag is nu onder welke categorie valt dit traject en is het nog toegestaan om hier chemisch te bestrijden. Kunt u hier een antwoord op geven?

0

Het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op spoorbanen. Deze uitzondering beperkt zich tot de steenslag van het ballastbed en de inspectie- of schouwpaden binnen de veiligheidszone.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube