Mag Roundup worden gebruikt tegen Japanse duizendknoop?

5 weergaves

Vraag van gemeente Haren: Round up is op verhardingen en in het openbaar groen niet meer toegestaan. Nu heb ik te maken met Japanse Duizendknoop in mijn gemeente. Is niet weg te krijgen. Mag ik Round up toepassen?

Gera Clements verwijderd antwoord 6 juli 2017
0

Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verharde oppervlakken is niet van toepassing op de bestrijding van de invasieve plantensoorten Japanse, Sachalinse, Afghaanse en Bastaard duizendknoop, kruisingen daarvan en op Ambrosia. Hiervoor mogen, mits pleksgewijs, gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. Het moeten dan wel middelen zijn die zijn toegelaten voor dit gebruik.
Voor overige terreinen zoals openbaar groen gaat het verbod in per 1 november 2017, maar naar verwachting blijven bovengenoemde soorten daarvan voorlopig nog uitgezonderd.

Tot slot, meer informatie over niet chemische bestrijding van onkruid kunt u vinden op:
https://www.onkruidvergaat.nl/gemeente-en-openbare-ruimte

Je bekijkt 1 van de 2 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube