Mag een agrariër spuiten op zijn (verharde) erf?

6 weergavesRegelgeving

Vanaf 31 maart 2016 is het voor professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen verboden om te spuiten op verharding. Voor burgers geldt dit verbod (nog niet). Er zijn een aantal zeer beperkte uitzonderingen op het verbod. Op “onverhard terrein” (lees groen) mogen vanaf 1 november 2017 door professionele gebruikers geen gewasbeschermingsmiddelen meer toegepast worden.

Hoe zit het met agrariërs die aan chemische onkruidbestrijding doen op het erf? Vallen zij ook onder dit verbod?

0

Het verbod is niet van toepassing op land- en tuinbouwbedrijven die gewassen telen of kweken. Dit betreft dan ook de bij de bedrijven behorende erven en kavelpaden, zowel verhardingen als overige type terreinen.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube