Is RoundUp (glyfosfaat) voor onkruidverdelging op (particuliere) begraafplaatsen toegestaan. De berichtgeving hierover is tegenstrijdig.

4 weergaves

In maart 2016 werd een verbod per eind 2017 ingesteld voor glyfosfaten. In juni 2016 veranderde op Europees nivo de regelgeving echter in die zin, dat eerst nader onderzoek werd vereist. Eind juni is er toen een debat in de kamer geweest en volgens de berichtgeving sinds dien (voor zover door mij gevonden) is het verbod weer ingetrokken. Ik kan daar echter geen bevestiging van vinden.
Wat er nog bij speelt, is dat wij de beheerder zijn van een particuliere begraafplaats.

0

Op 31 maart 2016 is in Nederland regelgeving in werking getreden waardoor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is verboden. Vanaf 1 november 2017 is het verbod ook op overige terreinen van toepassing. De genoemde verboden gelden ook voor het beheer van (particuliere) begraafplaatsen. Het onderhoud door een particulier van een graf is echter niet verboden.

Dit verbod geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen, waaronder middelen met de werkzame stof glyfosaat, en staat geheel los van de recente ontwikkelingen rondom de Europese procedure waarmee de werkzame stof glyfosaat wordt herbeoordeeld. Deze Europese herbeoordeling is nodig omdat goedkeuringen zijn gebonden aan termijnen en de termijn voor glyfosaat eind juni 2016 afliep. De debatten van de Tweede Kamer hadden geen betrekking op het aanhouden van de Nederlandse regelgeving noch is er sprake van dat deze zou zijn ingetrokken.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube