Is het middel Brevis toegestaan in de openbare buitenruimte om overlast tegen te gaan van vruchtval

6 weergavesRegelgeving

Is het middel Brevis(R) van de leverancier Adama toegestaan om in de openbare buitenruimte overlast tegen te gaan van vruchtval van peren- en appelbomen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 22 februari 2019
0

Excuus voor de late reactie.

Nee, het gebruik van het middel Brevis buiten de landbouw is niet toegestaan. Op grond van het toelatingsbesluit is het alleen toegelaten voor het professioneel gebruik binnen de landbouw, als groeiregulator voor vruchtdunning. Het overige gebruik is dus verboden. De gebruiker moet daarbij de voorschriften en technieken op het etiket toepassen.
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/cce3c02424af62e023f21bdb85de39b7_20131077_14922_P.pdf
Behalve het toelatingsbesluit is er een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De uitzonderingen op dit verbod zijn niet van toepassing op het tegengaan van overlast door vruchtval.
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022530&hoofdstuk=5&paragraaf=4&artikel=27b&z=2018-07-01&g=2018-07-01
Voor particulieren geldt geen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; dit moeten wel middelen zijn voor niet-professioneel gebruik.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 22 februari 2019
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube