Importeren bladvlo ter bestrijding van de Japanse duziendknoop ipv met glyfosaat?

6 weergavesRegelgeving

De invasieve soort Japanse duizendknoop veroorzaakt steeds meer problemen binnen het beheer en het borgen van de veiligheid van de openbare ruimte. Omdat (naar verwachting) ook de selectieve inzet van glyfosaat op termijn ook niet meer zal mogen om deze plant te bestrijden vraag ik mij af in hoeverre het verbod om bestrijdingsmiddelen ruimte biedt of gaat bieden om andere soorten van bestrijding/beheersing mogelijk te maken. In Engeland wordt inmiddels al de bladvlo Aphalara itadori vrij succesvol uitgezet om de duizendknoop te bestrijden, ook het NVWA heeft dit beestje als ‘niet- gevaarlijk’voor onze biodiversiteit bestempeld. Hoe reeel is de kans dat we op korte termijn dit diertje ook hier in mogen zetten om de duizendknoop te bestrijden?

0

De Japanse Duizendknoop is inderdaad lastig te bestrijden en daarom is deze soort ook uitgesloten van het verbod om gewasbeschermingsmiddelen professioneel op verhardingen te gebruiken. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is betrokken bij onderzoekstrajecten voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop (zie www.bestrijdingduizendknoop.nl). Daarbij wordt onder andere gekeken naar de inzet van de bladvlo. Dit zal echter nog niet op korte termijn leiden tot een legale en praktische toepasbare alternatieve bestrijdingsmethode. Eén van de eerste vervolgstappen zal zijn het maken van een ‘uitzetplan’ (hoe, waar, wanneer, hoeveel exemplaren uitzetten, etc). De NVWA wil daarom graag in overleg met terreinbeheerders, waterschappen en overheden komen tot zo’n uitzetplan. Geïnteresseerde beheerders die zich bij deze gesprekken willen aansluiten kunnen zich melden bij: j.w.lammers@nvwa.nl.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube