Vraag: Hoe kan de buxusmot chemievrij worden aangepakt?

5 weergavesPraktisch

De buxusmot zorgt met name in Noord-Brabant voor veel schade in siertuinen. Met welke middelen kan deze dan worden bestreden indien chemische bestrijdingsmiddelen in toekomst niet meer mogen worden gebruikt?

0

Buxusmot wordt nog niet genoemd als mogelijke uitzondering op het verbod op bestrijdingsmiddelengebruik buiten de landbouw. Voor groen gaat verbod in 2018 in (voor verhardingen in 2016). Mogelijk blijven ook daarna biologische middelen beschikbaar op basis van bacteriepreparaat Bacillus thurigiensis (bv Xentari of Turex). Belangrijkste is tijdige detectie van de rupsen vanaf het vroege voorjaar en het weghalen van zwaar aangetaste delen. Buxusplanten van sterke varieteiten, die in een gezonde bodem staan en niet te veel bemest worden hebben trouwens minder last van de rupsen.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube