gemeentelijke volkstuinen, beheerd door verenigingen

5 weergavesRegelgeving

Vallen volkstuinen (gehuurd en beheerd door verenigingen) in de regelgeving onder Openbaar terrein, Recreatie (dagrecreatie of speciale siertuinen), Landbouw/Fruitteelt (veel tuinders zijn boer of teler, met spuitlicentie) of onder Particulieren?

0

Antwoord ministerie IenM: het uitgangspunt is dat volkstuinen door particulieren worden gebruikt en op die categorie gebruikers is het verbod niet van toepassing. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren op zowel verharde als onverharde oppervlakken op volkstuinen is daarmee toegestaan. Dit geldt echter niet als de beheerder van een volkstuinencomplex (of dit nu de vereniging is of de gemeente) een professioneel bedrijf of zzp’er voor deze klus inhuurt. Het verbod is namelijk van toepassing op professioneel gebruik op verhardingen (bijvoorbeeld tegelpaden), of dit nu op een particulier of openbaar terrein is doet niet ter zake. Vanaf november 2017 geldt het verbod ook voor de overige terreinen. Dit uiteraard behoudens de in de wet (Wgb) genoemde uitzonderingen, volkstuinen vallen daar echter niet onder. Een ingehuurde professional mag dus tot november 2017 nog gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op de ónverharde volkstuinoppervlakken, daarna niet meer.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube