Vraag van bedrijf over gebruik van biociden op verhardingen

4 weergavesRegelgeving

Vraag van een bedrijf: valt de toepassing van het biocide Dedecyl ammoniumchloride, tegen algen op verhardingen van bedrijventerreinen, ook onder het totaalverbod van chemische middelen op verhardingen?

0

Antwoord ministerie I&M: nee, het besluit betreft alleen gewasbeschermingsmiddelen. Het is overigens ook niet van toepassing op het gebruik van biociden op kunstgras.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube