Eigenaar tuincentrum

629 viewsRegelgeving

Mag ik als tuincentrumeigenaar gewasbeschermingsmiddelen toepassen? En zo ja, waar?

Answered question
0

Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw is verboden. Of een bedrijf een land- of tuinbouwbedrijf is volgt uit de hoofdactiviteit. Is de hoofdactiviteit van een tuincentrum de verkoop en niet het telen van gewassen (zoals tuinplanten) dan is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op alle terreinen van het tuincentrum niet toegestaan.

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube