Chemische onkruidbestrijding niet-landbouw in 2022?

3 weergaves

Mogen professionals in het onkruidbestrijdingsseizoen van 2022 nog gewasbeschermingsmiddelen gebruiken buiten de landbouw?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 7 juni 2021
0

Er gold een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. In november 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag dat ‘onverbindend’ verklaard. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is dus weer toegestaan, mits natuurlijk wordt voldaan aan de gebruiksvoorschriften van het Ctgb, andere voorschriften uit de wetgeving (zoals het bijhouden van een gebruiksregistratie en het opstellen van een gewasbeschermingsmonitor) of voorschriften uit pachtovereenkomsten of contracten met de opdrachtgever. Ook moeten de beginselen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) worden nageleefd.
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 maart 2021 een wetsvoorstel ingediend om het verbod nieuw leven in te blazen. Onbekend is wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel zal behandelen en dus ook of en wanneer het verbod weer zal gelden. Misschien is dat halverwege het beheerseizoen van 2022.

Belangrijker dan de vraag of een terreinbeheerder niet of een beetje gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken, is – volgens ons – de vraag aan u: wat voor soort bedrijf terreinbeheerder wilt u zijn? Zowel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als een ‘niet-chemisch beheer’ vergen kennis en professionaliteit, bepalen het imago van de terreinbeheerder enzovoort. De visie op een goed beheer is zeker zo belangrijk als de vraag of één beheermethode (tijdelijk) nog mag worden gebruikt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 7 juni 2021
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube