Boetes gebruik glyfosaat

8 weergaves

Meerdere malen kregen wij de vraag wat de boetes zijn als hoveniers toch glyfosaat zouden gebruiken. De consumenten vragen ernaar maar onze hoveniers willen dit natuurlijk niet toepassen. Hierbij worden ze gesteund door de wet. Graag willen ze weten wat de boetes zijn zodat ze dit ook aan de klant kunnen vertellen.
Kunt u mij zeggen waar we deze informatie terug kunnen vinden, zodat de hoveniers de consument ook daarnaartoe kunnen verwijzen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 17 mei 2018
0

In de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) is de hoogte van de bestuurlijk op te leggen boetes vermeld. De boete voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waar dit niet is toegestaan op grond van artikel 27b Bgb bedraagt € 1.500.
Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2018-01-01#BijlageXIII

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 17 mei 2018
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube