Bestrijden van algen en groene aanslag rondom sportterreinen

3.38K viewsPraktisch

Valt het bestrijden van groene aanslag en algen op tegelpaden rondom sportvelden binnen het gebruiksverbod?

Welke adviezen heeft u om groene aanslag en algengroei te voorkomen?

0

Nee, het besluit betreft alleen gewasbeschermingsmiddelen. Algen mogen van verhardingen, waaronder tegelpaden, zo nodig nog worden verwijderd met daarvoor toegelaten middelen (biociden), maar bij voorkeur worden daarvoor niet-chemische methoden gebruikt. Op www.onkruidvergaat.nl is daarover informatie te vinden.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube