Chemievrij onkruidbeheer op verhardingen

Onkruid verhardingen chemievrijChemievrij onkruidbeheer gemeentes
Sinds 31 maart 2016 is het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet meer toegestaan op verhardingen. Per 1 november 2017 geldt dat ook op niet-verharding. Gemeenten, groenvoorzieners en hoveniers hebben behoefte aan kennis en aan het uitwisselen van ervaring. Samen met Ministerie I & M en brancheverengingen verzorgden de adviseurs van Schoon Water een bijdrage op vier nationale bijeenkomsten.

Het verbod zal niet verdwijnen
Lukas Florijn, van het Ministerie van I&M, is duidelijk over de regelgeving: het is niet meer toegestaan onkruid op verhardingen chemisch te bestrijden. Wel zijn er enkele beperkte uitzonderingen. De verwarring over zogenaamde laag risicomiddelen en toepassing van middelen met glyfosaat in niet-landbouw nam hij ook weg. Voor deze middelen is geen uitzondering en die zal ook niet komen. De lijst van onkruiden die nog wel chemisch bestreden mogen worden op niet-verharding wordt momenteel samen gesteld. De lijst wordt naar verwachting begin 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en op www.onkruidvergaat.nl

Chemievrij onkruidbeheer is goed mogelijk
Joost Lommen, van CLM, vertelt dat chemievrij onkruidbeheer bij gemeenten haalbaar en betaalbaar is. 15 van de 16 Brabantse Schoon Water gemeenten werkten al lang voor het verbod chemievrij. Voorbeelden van diverse gemeenten zijn toegelicht, ook Schoon Water gemeente Bladel en hun aannemer hebben hun beheer toegelicht. Zo kwam naar voren dat de inrichting cruciaal is. Ook werkt het combineren van verschillende technieken als borstelen, heetwater, hetelucht, borstelen en vegen, goed om te voldoen aan de beeldkwaliteit. Integraal afstemmen van diverse werkzaamheden (bijv. graskantenbeheer) is ook van belang. Voor meer tips zie tekstkader.

Tips
Kijk ook eens op onkruidvergaat.nl. Daar vindt u alles voor zowel de particuliere als professionele onkruidbeheerder, zoals de ‘Tipkaart chemievrij beheer verhardingen en groen

Heeft u vragen of tips? Stel en deel deze dan op het Schoon Water forum

Goede inrichting en machineplan zijn essentieel
Jan Hekman, van Eco Consult, is een deskundige op het gebied van milieuvriendelijk beheer van de openbare ruimte. Tijdens zijn presentatie kwamen goede en slechte voorbeelden van inrichting en beheer naar voren. Zo zijn moeilijk bereikbare plekken als obstakels, boomspiegels, parkeerhavens en fietsenrekken moeilijk onkruidvrij te houden. Door obstakels weg te halen en bijv. parkeerhavens slim in te richten (ronde ipv haakse bocht) kan veel geld en tijd bespaard worden. Ook benadrukte hij het belang van een goed machineplan: “Alle machines kunnen onkruid bestrijden, maar weinig machines zijn geschikt voor onkruidbeheer”.

bijeenkomst chemievrij beheer verhardingen werkgroep Grote verschillen in ervaring
Na de presentaties gingen deelnemers in groepen uit elkaar om ervaringen te delen en problemen te bespreken. Duidelijk is hoeveel verschil er zit tussen gemeenten. Waar sommige gemeenten met een aannemer al zeker 10 jaar succesvol chemievrij beheren, hebben anderen lang vast gehouden aan chemisch onkruidbeheer. Voor gemeenten en aannemers die per 31 maart 2016 ineens chemievrij moesten gaan werken is het een uitdagend jaar geweest. Voor partijen die al ervaring hadden met chemievrij werken, zoals de Schoon Water partners, was de overgang niet of nauwelijks merkbaar.

De presentaties van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op de site van Stadswerk.
Additionele vragen ten aanzien van de wet- en regelgeving kunnen worden gesteld op het Schoon Water Forum.

Reacties zijn gesloten.