Middelenkaarten

Agrariërs kunnen kiezen voor bestrijdingsmiddelen met weinig risico voor het grond- en oppervlaktewater. Onderstaande middelenkaarten geven per gewas de toegestane middelen en de milieubelasting. De middelenkaarten worden jaarlijks geactualiseerd. Hieronder vindt u het overzicht, per jaar, op alfabetische volgorde.
Ook op www.milieumeetlat.nl vindt u de milieubelasting van de middelen.

Reacties zijn gesloten.