Schoon Water Zeeland

Schoon Water Zeeland
Doel van ‘Schoon Water Zeeland’ is het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en biociden naar oppervlakte- en grondwater. Zowel in de land- en tuinbouw als in het beheer van openbaar groen en verhard oppervlak.  Oppervlaktewater is de leefomgeving van allerlei planten en dieren. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor een goede ecologische kwaliteit. Grond- en oppervlaktewater zijn ook een bron voor drinkwater. Het is belangrijk om dit schoon te houden. Dan blijft het voor iedereen geschikt als bron voor drinkwater, nu en in de toekomst.

Schoon Water Zeeland is in 2015 gestart en loopt tot in 2018. De ambitie met betrekking tot agrarische deelnemers is dat aan het einde van het project:

  • 50% van de loonwerkers en 25% van de zelfspuiters werkt volgens de Schoon Water aanpak
  • de Schoon Water aanpak wordt toegepast op 25% van het areaal
  • de milieubelasting op dit areaal met gemiddeld 50% is afgenomen.

Organisatie
‘Schoon Water Zeeland’ is een stimuleringsproject van de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf, Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).

CLM en DLV Plant verzorgen de uitvoering van het project.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• CLM: Peter Leendertse: E pele@clm.nl T 0345-470751
• wie nog meer noemen? 

Reacties zijn gesloten.