Schoon Water: we moeten het samen doen!

Op verkiezingsdag, woensdag 15 maart, kwamen de Schoon Water partners, Agrodis en verschillende Brabantse toeleveranciers bij elkaar. Ze bespraken op welke manier de verschillende partijen samen aan schoner grond- en oppervlaktewater kunnen werken.

Alle bestuurders onderschrijven dat de brede aanpak van het project belangrijk is. Binnen Schoon Water worden alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen aangesproken: telers en loonwerkers, bedrijven, gemeenten en burgers. De komende vier jaar neemt, naast gewasbescherming, de bodem een belangrijke plaats in binnen het project. Een gezonde bodem zorgt voor een weerbaarder gewas dat minder gewasbescherming nodig heeft. Ook staat de komende jaren borging van de behaalde resultaten centraal. Doel is dat de Schoon Water maatregelen blijven zorgen voor schoner drinkwater. Een goede samenwerking met Brabantse toeleveranciers is hierbij een belangrijke pijler.

Schoon Water bestuurders proosten op de toekomst van Schoon Water

Afbeelding 1 Bestuurders van de projectpartners proosten op de toekomst van Schoon Water. V.l.n.r. Johan van den Hout, Harry Römgens, Jac Hendriks, Kees de Jong, Guiljo van Nuland, Gerard Nabuurs, Jessie Arts en Wijnand Snoeijen.

Schoon Water blijft belangrijk

De bijeenkomst begon met een aantal presentaties van Schoon Water partners en Agrodis. Gedeputeerde Johan van den Hout, van provincie Noord-Brabant, benadrukte het belang van samen werken met de toeleveranciers ‘De uitdaging voor de komende 4 jaar is om gewasbescherming als dienst te gaan zien, het gaat veel verder dan de verkoop van chemische middelen.’ Monique van der Aa (RIVM), Harry Romgens (RIWA Maas) en Guiljo van Nuland (Brabant Water) vertelden kort waarom Schoon Water, ondanks de al behaalde successen, nog steeds nodig is. Er worden namelijk nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terug gevonden.

Verkiezingen: Waterkwaliteit vraagt keuzes

Om in de sfeer van de verkiezingen te blijven werd de aanwezige Schoon Water partners en toeleveranciers gevraagd om te stemmen voor of tegen een aantal stellingen. Bijvoorbeeld: ‘Het middelengebruik buiten de landbouw moet sneller omlaag’ en ‘ Drinkwaterbedrijven moeten het water gewoon zuiveren’ en ‘De landbouw moet veel sneller innovaties (zoals groene middelen) toepassen’. De aanwezigen waren steeds verdeeld over ‘eens’ en ‘oneens’ met deze stellingen, maar met goede argumenten.

Gerard Nabuurs staat op de kruising tussen keuevlakken

Gerard Nabuurs (ZLTO): ‘het is belangrijk dat telers bezig zijn met alles wat speelt.’

Naast stellingen moesten de deelnemers ook kiezen uit een groep maatregelen die volgens hen het meest effectief zijn voor Schoon Water en die zij het komende jaar willen stimuleren. Het ging om de aanpak van erfemissie, emissiereducerende spuittechnieken, middelkeuze en niet-chemische maatregelen. De aanwezigen waren redelijk gelijkmatig verdeeld over de onderwerpen, met toeleveranciers en Schoon Water partners door elkaar. Opvallend was de positie van Gerard Nabuurs (ZLTO): op het kruispunt van de maatregelvlakken. Hij gaf aan dat het belangrijk is dat telers bewust bezig zijn met alles wat er speelt. De bodem vormt hierbij de basis en alle maatregelen zijn belangrijk.

 

 

Peter Leendertse met zijn groep leveranciers en Schoon Water partners

Schoon Water werksessie o.l.v Peter Leendertse (CLM)

Werksessie: hoe kunnen de toeleveranciers bijdragen?
Uit de presentaties en verkiezingen kwam al naar boven hoe belangrijk samenwerking is. De toeleveranciers, als erfbetreders bij telers, spelen een rol bij het besluit welke middelen gebruikt worden. Onder leiding van Peter Leendertse (CLM), Yvonne Gooijer (CLM) en Bert Aasman (Delphy) spraken de deelnemers verder over kansen voor toeleveranciers om bij te dragen aan Schoon Water. En op welke manier Schoon Water partners hierbij kunnen helpen.

 

Deelnemers maken aantekeningen en nemen foto's van de aantekeningen

De bijeenkomst werd afgesloten met een nabespreking van de werksessie.

Uit de werksessie kwamen een paar aandachtspunten naar boven, zoals het belang van communicatie en het afgeven van een gezamenlijk signaal wanneer regelgeving beperkend werkt voor milieuvriendelijker telen. Ook zijn veel oplossingen en maatregelen naar boven gekomen.

Reacties zijn gesloten.